22.9.11

Google Chrome

Google Chrome és un navegador web desenvolupat de google. És un dels navegadors més utilitzat actualment gràcies al seu "minimalisme" ja que dexia més espai per a la web que no per a la barra d'eines...