24.12.11

UNESCO i ISTE

UNESCO 

Normes UNESCO:
En el document de la UNESCO es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents pel que fa l'ús de la tecnologia:


 • Nocions bàsiques de tecnologia
Els docents han de: 
- Conèixer el funcionament bàsic del "maquinari" i del "programari".
- Ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols.
- Garantir un accés equitatiu a la utilització de la tecnologia. 
- Posseir les competències i coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional. 

 •  Aprofundiment de coneixements
Els docents han de: 
- Conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en  diferents situacions basades en problemes i projectes. 
- Ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, a fi d'analitzar i resoldre els problemes que s'hagin escollit. 
- Saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols. 
- Posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió , per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional. 

 • Creació de coneixements
Els docents han de: 
- Ser capaços de concebre comunitats del coneixement basades en les TIC, i també han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu. 
- Ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, així com en l'elaboració i aplicació d'una concepció de la seva escola com comunicat basada en la innovació i l'aprenentatge permanent, enriquits per les TIC. 
- Tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement. Normes de la ISTE 
La ISTE ha publicat dos documents que recullen respectivament les competències que haurien de tenir els docents i els estudiants: • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:
 1. Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants. 
 2. Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis.
 3. Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital.
 4. Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat.
 5. Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge. 
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants


 1. Creativitat i innovació.
 2. Comunicació i col·laboració.
 3. Investigació o fluïdesa en l'ús de la informació.
 4. Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions.
 5. Ciutadania digital.
 6. Funcionament de la tecnologia i conceptes. 

Opinió: Crec que aquests documents són molt importants a nivell educatiu, tant per al metre com a l'estudiant. Per tant, s'haurien de tenir més en compte ja que ens interessa a tots per a poder estar al corrent de les noves tecnologies. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada